heroema_cafm
cafmslider1

FACILITY management
EMA+

Co není měřitelné,

není řiditelné

FACILITY management
EMA+

Komplexní nástroj pro efektivní online správu a řízení majetku

Co není měřitelné,

není řiditelné

Komplexní nástroj pro efektivní online správu
a řízení majetku

EVIDENCE MAJETKU

pasport a hierarchie ploch a zařízení, provozní kniha objektů, výkresy a mapové podklady, fotky, souhrnné informace

OPAKOVANÉ ČINNOSTI

plánování revizí a údržby, barevné vizualizace stavů, připomínání formou e-mailu, historie realizací, připojené dokumenty

HELPDESK

evidence požadavků včetně stavů, work-flow jejich přidělení a řešení, stanovení priorit a termínů, přiřazování nákladů, přehledy a grafy

DOKUMENTACE

přehled a správa všech dokumentů na jednom místě, rychlý přístup na dokumenty objektu, přehledné třídění dle druhů

INVENTARIZACE MAJETKU

realizace online inventur za využití QR či čárových kódů, výstupy

KALENDÁŘ UDÁLOSTÍ

přehledné zobrazení opakovaných a jednorázových činností v časových souvislostech 

 

Portál EMA+

umožňuje rychlou a efektivní online správu a prezentaci dat ve formě jednoduchého
a přehledného webového prostředí 

Portál EMA+

umožňuje rychlou a efektivní online správu a prezentaci dat ve formě jednoduchého a přehledného webového prostředí 

EMA+

je komplexní nástroj pro efektivní online správu a řízení nemovitostí. Kromě facility managementu nabízí v rámci jednoho systému tato další řešení: 

EMA+

je komplexní nástroj pro efektivní online správu a řízení nemovitostí. Kromě facility managementu nabízí v rámci jednoho systému tato další řešení: 

ENERGETICKÝ
MANAGEMENT

evidence budov, zařízení a odběrných míst, analýzy nákladů a spotřeby všech druhů energií,  EnPI, predikovaná spotřeba, plánování, notifikace atd.

NÁJEMNÍ
VZTAHY

evidence nájemníků a nájemních ploch, smlouvy a dokumenty, poskytované služby, předpisy nájmů, příprava vyúčtování, atd.

Obchodní kontakt

Ing. Oto Petr
tel: 587333608
mobil: 724 444 496 
e-mail: oto.petr(zavinac)tescosw.cz

TESCO SW a.s. 

tř. Kosmonautů 1288/1, Olomouc
tel. 587333405
www.tescosw.cz 

Obchodní kontakt

Ing. Oto Petr
tel: 587333608
mobil: 724 444 496 
e-mail: oto.petr(zavinac)tescosw.cz

TESCO SW a.s. 

tř. Kosmonautů 1288/1, Olomouc
tel. 587333405
www.tescosw.cz